;

Wetgeving rondom onderzoek

Houd bij het verzamelen van publieksdata altijd rekening met regels rondom privacy en AVG
Vincentvandordrecht Shine 59
Spring naar hoofdinhoud

AVG en privacy

Als culturele organisatie wil je waarschijnlijk het liefst veel weten over je publiek. Verzamel en deel je al bezoekersdata m.b.t. analyses met het Culturele Doelgroepenmodel en/of wil je dit gaan doen? Check dan of je privacyverklaring nog actueel is volgens de AVG. 

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten.

Het analyseren of onderzoeken van persoonsgegevens is onder voorwaarden toegestaan volgens de AVG. Het is wel heel belangrijk om de juiste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de privacy van je bezoekers te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld met pseudonimisering. Hiermee krijg je wel inzicht in klantgedrag en het verbeterpotentieel van de dienstverlening, maar op een manier die de privacy van de betrokkenen waarborgt.

 

Privacyverklaring

Bewaar, gebruik of deel je persoonsgegevens, dan is het volgens de AVG verplicht de bezoeker te laten weten wat je met zijn of haar gegevens doet en waarom. Dit doe je met een privacyverklaring. Als je data deelt in het kader van onderzoek m.b.v. het Culturele Doelgroepenmodel kun je je privacyverklaring aanvullen met input uit onderstaande twee alinea’s:

“We verwerken uw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van bestellingen. Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft).


We verwerken onder meer samen met Rotterdam Festivals* persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreide informatie over het model en meer over deze verwerking leest u in de privacyverklaring van Rotterdam Festivals*.

*Deel jij je data met andere steden en/of organisaties? Pas dit dan aan, inclusief link(s) naar betreffende privacy verklaringen.

Meer informatie 

Voor meer informatie over het opstellen en de regels omtrent een privacyverklaring kun je o.a. kijken op de website van de KVK. Een dekkende privacyverklaring volstaat voor het mogen gebruiken van achtergelaten gegevens voor statistisch onderzoek. Maak je privacyverklaring online goed zichtbaar/vindbaar en wijs bezoekers hierop. In het geval van fysieke verkoop is het raadzaam iets neer te zetten of op te hangen met een verwijzing naar de privacyverklaring.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Eva Lemstra
Medewerker Onderzoek 06 18 66 59 62