;

Het Culturele Doelgroepenmodel

Het segmentatiemodel voor de culturele sector
Het Culturele Doelgroepenmodel

Het cultuurpubliek in kaart  

Wie bezoekt kunst & cultuur? Wie juist niet, of nog weinig? Om hier meer inzicht in te krijgen en kunst- & cultuurparticipatie te stimuleren, heeft Rotterdam Festivals het Culturele Doelgroepenmodel ontwikkeld.  

Kunst & cultuur voor iedereen, dat is onze droom!

Het Culturele Doelgroepenmodel is een segmentatiemethode speciaal voor de culturele sector en geeft onder meer inzicht in:  
• levensfase;  
• demografie (locatie, leeftijd, geslacht);  
• socio-economische kenmerken (opleiding, inkomen);  
• media- en internetgebruik;  
• (culturele) interesses en gedrag;  
van het huidige publiek en/of (potentiële) doelgroepen.  
 
Het Culturele Doelgroepenmodel deelt publiek op in groepen, op basis van culturele voorkeuren en gedrag. Het model onderscheidt drie hoofdgroepen: Intensief, Medium en Licht. Daarbinnen vallen 11 Culturele Doelgroepen, met namen als Culturele Alleseters, Proevende Buitenwijkers en Lokale Vrijetijdsgenieters. Alle huishoudens in Nederland kunnen middels een adres worden gekoppeld aan een van de Culturele Doelgroepen. Uitgebreide beschrijvingen van de 11 Culturele Doelgroepen vind je hier.

 

Onder meer door een veranderende wereld, maatschappij en stad moet er minimaal eens in de zeven jaar een update plaatsvinden. De meest recente herziening heeft in 2021 plaatsgevonden. Daarnaast wordt het model continue geüpdatet en verrijkt. Dit laatste doen we door zelf onderzoek te doen, maar ook door onderzoek van derden te koppelen aan de Culturele Doelgroepen. 

 

Eén taal voor de hele cultuursector

Het Culturele Doelgroepenmodel wordt in heel het land ingezet, en biedt houvast aan culturele instellingen en festivalorganisatoren, maar ook aan gemeentes en de overheid.  

 

Individueel bereik van culturele organisaties 

Inzicht in huidige en potentiële doelgroepen helpt culturele organisaties bij het maken van keuzes op het gebied van beleid, programmering of marketing en communicatie. Heeft jouw doelgroep weinig geld over voor cultuur? Dan betekent dat iets voor de toegangsprijs die je kunt vragen. Reist jouw doelgroep voornamelijk met het ov? Dan is dat van invloed op je locatiekeuze. Hoe beter je jouw doelgroepen kent, hoe beter je ze weet te vinden, verleiden en vasthouden. Zo kan het Culturele Doelgroepenmodel, eventueel aangevuld met eigen informatie, leiden tot een gerichtere aanpak. De kunst is om de juiste vertaalslag te maken.

 

Collectief bereik van de cultuursector 

Het Culturele Doelgroepenmodel is voor Rotterdam, Utrecht, Den Haag — maar ook andere steden en (kleinere) gemeentes — een belangrijke tool om het collectieve cultuurbereik in kaart te brengen. Wie bereiken we gezamenlijk en wie (nog) niet? Zijn er verschillen tussen nieuwe en gevestigde instellingen, tussen musea en podia, of tussen bepaalde wijken/gebieden? Dit soort informatie biedt inzicht en handvatten voor subsidieverstrekkers, fondsen en de overheid om cultuurbeleid te maken, te monitoren, bij te sturen en te evalueren.  

 

In deze video wordt kort uitgelegd hoe het Culturele Doelgroepenmodel kan worden gebruikt: 

Cdm Filmpje Foto Sc

Rotterdam Festivals is onderdeel van de DEN Taskforce Publieksdata, een landelijk samenwerkingsverband met een programma bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met publieksdata en voor organisaties die zich richten op cultuurparticipatie. De Taskforce wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en loopt minimaal t/m eind 2024. Meer informatie over de samenwerking tussen Rotterdam Festivals en de Taskforce Publieksdata lees je hier

Meer informatie over de Culturele Doelgroepen

De 11 doelgroepen uit het Culturele Doelgroepenmodel worden in een interactieve pdf toegelicht, met beschrijvingen die de doelgroepen levendig en de informatie tastbaar maken. De digitale brochure wordt regelmatig verrijkt met nieuwe informatie over de Culturele Doelgroepen. De meest recente versie van de landelijke (algemene) brochure vind je hier: 

Brochure Culturele Doelgroepenmodel Nederland

 

Hieronder vind je dezelfde brochure, maar dan toegespitst op bepaalde gebieden:  

Brochure Culturele Doelgroepenmodel Rotterdam

Brochure Culturele Doelgroepenmodel Amsterdam

Brochure Culturele Doelgroepenmodel Den Haag

Brochure Culturele Doelgroepenmodel Utrecht

An English hand out with more information about the Cultural Segmentation Model can be found here.

 

Dashboard 

Voor inzicht per Culturele Doelgroep kun je ook het dashboard raadplegen. In enkele muiskliks haal je waardevolle informatie op over hun interesses en voorkeuren. Bijvoorbeeld over de mate waarin een doelgroep gebruikmaakt van het aanbod in een bepaald genre, of wat een doelgroep graag doet als vrijetijdsbesteding. Goed om te weten! 

 

Via deze link ga je naar het dashboard Culturele Doelgroepen

 

Kennissessies 

Heb je vragen over het Culturele Doelgroepenmodel? Maandelijks organiseert Rotterdam Festivals een digitaal inloopspreek moment voor vragen. Tevens wordt er maandelijks online één Culturele Doelgroep in een kwartiertje toegelicht. Twee keer per jaar is er een webinar ‘Kennismaking met het model’. Kijk voor een overzicht van alle kennissessies in de agenda.

 

Werken met het Culturele Doelgroepenmodel

Rotterdam Festivals deelt de inzichten uit het Culturele Doelgroepenmodel via verschillende kanalen. Onder meer met behulp van analyses voor culturele organisaties, op zowel individueel als collectief niveau. Bijvoorbeeld met een:

 • Publieksanalyse
 • Gebiedsanalyse
 • Verdiepende analyse
 • Overkoepelende analyse

Deze inzichten kan je onder meer verkrijgen via een:

 • Rapport
 • Eenmalige verrijking van bestanden met de Culturele Doelgroepen
 • Een live koppeling met de Culturele Doelgroepen

De analyses geven voor instellingen antwoord op vragen zoals:

 • Wie bereik ik en wie (nog) niet en waar bevindt mijn (potentiële) publiek zich?
 • Welke culturele doelgroepen bereik ik per type activiteit / voorstelling?
 • Bereik ik andere groepen met mijn online aanbod dan met mijn fysieke aanbod?
 • Zit er een verschil tussen bezoekers die voor het eerst komen en herhalingsbezoekers
 • Wie zijn mijn vrienden, ‘fans’ en/of wie zijn mijn nieuwsbrieflezers?

En voor organisaties / gemeentes / steden, overkoepelende vragen zoals:

 • Wat is het gezamenlijke bereik, bijvoorbeeld alle gesubsidieerde culturele organisaties in de stad of provincie?
 • Waar komen de bezoekers vandaan, is er een verschil tussen wijken?
 • Zit er verschil in nieuwkomers t.o.v. gevestigde instellingen in bereik?
 • Inzicht in mogelijke verschillen in bereik musea / festivals / podia
 • Inzicht in het bereik van festivals t.b.v. bijvoorbeeld het samenstellen van een evenementenkalender

Voorbeeld rapport publieksanalyse  

In steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt er voor culturele instellingen jaarlijks een gratis publieksanalyse gemaakt. Dit is een analyse van het publiek van een culturele instelling, afgezet tegen een bepaald gebied. Je kunt bijvoorbeeld zien of er groepen zijn over- of ondervertegenwoordigd. Klik hier voor een voorbeeldrapport van een publieksanalyse.  

 

Verzamel en deel je al bezoekersdata voor een publieksanalyse met behulp van het Culturele Doelgroepenmodel? Check dan of je privacyverklaring nog actueel is volgens de AVG. Klik hier voor meer informatie over de AVG. 

Groep 1 Poetry International © Fleur Beerthuis (148)