;

Het Culturele Doelgroepenmodel©

Het segmentatiemodel voor de culturele sector
Het Culturele Doelgroepenmodel
Spring naar hoofdinhoud

Meer weten over je publiek? Je doelgroep verbreden of het bereik vergroten? Maak kennis met het Culturele Doelgroepenmodel: het landelijke segmentatiemodel voor de culturele sector!

In deze video een korte uitleg over het Culturele Doelgroepenmodel©

Waarom aan de slag met het Culturele Doelgroepenmodel? 

  • Uniek en bewezen landelijk segmentatiemodel voor de culturele sector
  • Veel en relevante informatie over huidig en/of potentieel publiek
  • Biedt handvatten om gedegen beleid te maken op programmering en/of communicatie
  • Voor zowel individuele culturele organisaties als voor gemeentes, provincies, regio's, etc
  • Mogelijkheid om hele specifieke en/of overkoepelende analyses te krijgen


Wat is het Culturele Doelgroepenmodel?

Het Culturele Doelgroepenmodel© is een segmentatiemethode speciaal voor de culturele sector en geeft onder meer inzicht in:  

  • levensfase;  
  • demografie (locatie, leeftijd);  
  • socio-economische kenmerken (opleiding, inkomen);  
  • media- en internetgebruik;  
  • (culturele) interesses en gedrag;

van het huidige publiek en/of (potentiële) doelgroepen.  
 
Het Culturele Doelgroepenmodel deelt publiek op in groepen, op basis van culturele voorkeuren en gedrag. Het model onderscheidt drie hoofdgroepen: Intensief, Medium en Licht. Daarbinnen vallen 11 Culturele Doelgroepen, met namen als Culturele Alleseters, Proevende Buitenwijkers en Lokale Vrijetijdsgenieters. Alle huishoudens in Nederland kunnen middels een adres worden gekoppeld aan een van de Culturele Doelgroepen. Ga naar meer informatie over de 11 Culturele Doelgroepen of lees hoe je er mee aan de slag kan.

Voor wie is het Culturele Doelgroepenmodel interessant?
Het model wordt in heel het land ingezet, en biedt houvast aan culturele instellingen en festivalorganisatoren, maar ook aan gemeentes en de overheid.  

 

Individueel bereik van culturele organisaties 
Inzicht in huidige en potentiële doelgroepen helpt culturele organisaties bij het maken van keuzes op het gebied van beleid, programmering of marketing en communicatie. Hoe beter je jouw doelgroepen kent, hoe beter je ze weet te vinden, verleiden en vasthouden. Zo kan het Culturele Doelgroepenmodel, eventueel aangevuld met eigen informatie, leiden tot een gerichtere aanpak. De kunst is om de juiste vertaalslag naar jouw organisatie te maken.

Collectief bereik van de cultuursector 
Het Culturele Doelgroepenmodel is voor Rotterdam, Utrecht, Den Haag — maar ook andere steden en (kleinere) gemeentes en regio's — een belangrijke tool om het collectieve cultuurbereik in kaart te brengen. Het biedt inzicht en handvatten voor subsidieverstrekkers, fondsen en de overheid om cultuurbeleid te maken, te monitoren, bij te sturen en te evalueren.

de Doelen

Het Culturele Doelgroepenmodel in de praktijk

In de afgelopen jaren heeft de Doelen in Rotterdam succesvol gewerkt aan het vergroten van hun publieksbereik door het aantrekken van meer jongeren en nieuwe doelgroepen. Vincent Sturkenboom, Manager Marketing & Development, vertelt hoe zij deze ontwikkeling hebben aangepakt met behulp van het Culturele Doelgroepenmodel.

Maritiem Museum

Het Culturele Doelgroepenmodel in de praktijk

Het Maritiem Museum in Rotterdam heeft een belangrijke stap gezet in het bereiken van doelgroepen en het vergroten van het publieksbereik door gebruik te maken van het Culturele Doelgroepenmodel. Layla Salamoun, Hoofd Marketing, Communicatie & Development, benadrukt het belang van een gedeelde taal en beeld over de Culturele Doelgroepen binnen de organisatie.

Op het Culturele Doelgroepenmodel© rusten auteursrechten die aan Rotterdam Festivals toekomen. Zonder expliciete toestemming van Rotterdam Festivals is het niet toegestaan het model geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken c.q. te gebruiken. Ook is het niet toegestaan een bewerking van het model te maken en te openbaren die niet als een zelfstandige creatie kan worden beschouwd.